«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі»

Людина освічена - той, хто знає, де знайти те, чого він не знає»
Георг Зиммель

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в дитячому садку - актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. Важливість та необхідність впровадження таких технологій у процес освітньої діяльності відзначалася міжнародними експертами у «Всесвітній доповіді з комунікації та інформації», підготовленому ЮНЕСКО. У нашій країні, за останні 5 років, стався ряд подій, які визначають прискорений розвиток інтернет-технологій в дошкільних установах. Передумови формування системи електронних ресурсів дошкільної освіти представлені на слайді.
В даний час в нашій країні реалізується Стратегії розвитку інформаційного суспільства, яка пов'язана з доступністю інформації для всіх категорій громадян та організацією доступу до цієї інформації. Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій є одним із пріоритетів освіти. Інформатизація системи освіти пред'являє нові вимоги до педагога та його професійної компетентності. Комунікативна компетентність педагога передбачає здатність вибудовувати комунікації в різних форматах: усному, письмовому, дискусійному, візуальному, комп'ютерному, електронному. Педагог повинен не тільки вміти користуватися комп'ютером і сучасним мультимедійним обладнанням, але і створювати свої освітні ресурси, широко використовувати їх у своїй педагогічній діяльності.
Комп'ютери в шкільних класах сьогодні вже не сприймаються як щось рідкісне, екзотичне, проте в дитячому саду вони ще не перетворилися на добре освоєний інструмент педагогів. Але з кожним роком сучасні інформаційні технології все міцніше входять в наше життя. Тому, дошкільна освітнє установа, як носій культури та знань, також не може залишатися осторонь.
Інформаційні технології, це не тільки і не стільки комп'ютери та їх програмне забезпечення. Під інформаційно-комунікативними технологіями розуміється використання комп'ютера, Інтернету, телевізора, відео, DVD, CD, мультимедіа, аудіовізуального обладнання, тобто всього того, що може представляти широкі можливості для комунікації. Використання комп'ютерних технологій допомагає:
залучати пасивних слухачів до активної діяльності;
робити освітню діяльність більш наочною та інтенсивної;
формувати інформаційну культуру у дітей;
активізувати пізнавальний інтерес;
реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні;
дисциплінувати самого вихователя, формувати інтерес до роботи;
активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін)
У своїй роботі педагог може використовувати такі засоби інформаційно-комунікативних технологій:
Комп'ютер
Мультимедійний проектор
Принтер
Відеомагнітофон DVD плеєр
Телевізор
Магнітофон
Фотоапарат
Відеокамера
Електронні дошки
Так само можна виділити наступні види інтерактивних матеріалів:
Фотографії;
Відеоролики;
Відеофрагменти (фільмів, казок, мультфільмів);
Презентації (електронні книги, електронні виставки);
Дитячі розвиваючі комп'ютерні ігри;
Можливе створення колекцій цифрових фотографій і мультфільмів.

Зупинимося на перевагах використання інтерактивних матеріалів.

Дані матеріали:
дозволяють збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу;
дозволяють робити поправки під час НОД, виконувати спільну роботу дітей у взаємодії, здійснювати інтерактивну взаємозв'язок дитина - педагог;
використання мультимедійних презентацій забезпечує наочність, яка сприяє кращому сприйняттю і запам'ятовуванню матеріалу, що дуже важливо, враховуючи наочно-образне мислення дітей дошкільного віку;
одночасно використовується графічна, текстова, аудіовізуальна інформація;
при використанні анімації і вставки відеофрагментів можливий показ динамічних процесів;
за допомогою комп'ютера можна змоделювати такі життєві ситуації, які не можна або складно показати під час освітньої діяльності небудь побачити в повсякденному житті (наприклад, відтворення звуків тварин; роботу транспорту тощо);
використання нових прийомів пояснення і закріплення, особливо в ігровій формі, підвищує мимовільну увагу дітей, допомагає розвинути довільну;
безпосередньо освітня діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій спонукає дітей до пошукової та пізнавальної діяльності, включаючи й пошук в мережі Інтернет самостійно або разом з батьками;
висока динаміка безпосередньо освітньої діяльності сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, розвитку пам'яті, уяви, творчості дітей.
Підбір ілюстративного матеріалу до НОД і для оформлення стендів, альбомів, групи, кабінетів (сканування, Інтернет; принтер, презентація).
Створення дидактичних ігор.
Підбір додаткового пізнавального матеріалу до НОД, знайомство зі сценаріями свят та інших заходів.
Обмін досвідом, знайомство з періодикою, напрацюваннями інших педагогів Росії і зарубіжжя.
Оформлення групової документації, звітів. Комп'ютер дозволить не писати звіти та аналізи кожен раз, а достатньо набрати один раз схему і надалі тільки вносити необхідні зміни.
Створення презентацій в програмі Рower Рoint для підвищення ефективності освітніх занять з дітьми та педагогічної компетенції батьків. Існують наступні види презентацій: Для позначення теми або як супровід до пояснення педагога; Для супроводу невеликих театралізованих сценок чи постановок казок дітьми; Для супроводу свята для дітей або для контролю знань та ін. Для супроводу концерту Для проведення батьківських зборів

Особливе місце при використанні ІКТ займає робота з батьками:

1. Мінімізація часу доступу до інформації суб'єктів комунікації;
2. Можливість продемонструвати будь-які документи, фотоматеріали;
3. Забезпечення індивідуального підходу до суб'єкта комунікації;
4. Оптимальне поєднання індивідуальної групової;
5. Зростання обсягу інформації;
6. Забезпечує діалог суб'єктів комунікації (електронна пошта, форум);
7. Оперативне отримання інформації;
8. Розширення інформаційних потоків;
9. Використання ІКТ при проведенні батьківських зборів.
Незважаючи на всі переваги використання інформаційно-коммуникационныхных технологій, існує і ряд проблем, при їх використанні. І насамперед це реальна загроза здоров'ю, що виникає при ранньому привчанні малюків до комп'ютера.
При використанні даних технологій вихователь, насамперед, повинен керуватися Санітарно-епідеміологічними вимогами до влаштування, утримання та режиму роботи дошкільних установ (Санпін 2.4.1.2660-10): «12.21. Безпосередньо освітню діяльність з використанням комп'ютерів для дітей 5-7 років слід проводити не більше одного разу протягом дня і не частіше трьох разів на тиждень у дні найбільш високої працездатності: у вівторок, середу та четвер. Після роботи з комп'ютером з дітьми проводять гімнастику для очей. Безперервна тривалість роботи з комп'ютером у формі розвиваючих ігор для дітей 5 років не повинна перевищувати 10 хвилин, для дітей 6-7 років - 15 хвилин. Для дітей, які мають хронічну патологію, частохворіючих (більше 4 разів у рік), після перенесених захворювань протягом 2-тижнів тривалість безпосередньо освітньої діяльності з використанням комп'ютера повинна бути скорочена: для дітей 5 років - до 7 хвилин, для дітей 6 років - до 10 хвилин.
Для зниження стомлюваності дітей в процесі безпосереднього здійснення освітньої діяльності з використанням комп'ютерної техніки необхідно забезпечити гігієнічно раціональну організацію робочого місця: відповідність меблів зросту дитини, достатній рівень освітленості. Екран відеомонітора повинен знаходитися на рівні очей або трохи нижче, на відстані не ближче 50 див. Дитина, носить окуляри, має займатися за комп'ютером у них. Неприпустимо використання одного комп'ютера для одночасного заняття двох або більше дітей. Безпосередньо освітню діяльність з використанням дітьми комп'ютерів проводять в присутності педагога або вихователя (методиста)».
Кiлькiсть переглядiв: 2415